Kakovost

Akreditacije

V podjetju skrbimo za strokovno izpopolnjevanje kadrov in investiramo v sodobno merilno opremo, ki podpira razvojno-raziskovalno delo in spremljanje tehnoloških procesov. Uvajamo kalibracijske in preskusne postopke po zahtevah naših odjemalcev,  mednarodnih standardov in zakonodaje.

V prizadevanju po doseganju visoke kakovosti laboratorijskih storitev smo v laboratorijih vzpostavili sistem po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. Na ta način zagotavljamo neodvisnost in nepristranost  ter mednarodno primerljivost rezultatov kalibracij in preskušanja.

Laboratoriji so akreditirani pri Slovenski akreditaciji. Akreditacijsko listino za preskušanje na področjih električnih in optičnih veličin smo pridobili v letu 2003.