Kalibriramo

ELEKTRIČNE VELIČINE

Merilniki moči in energije, digitalne in analogne multimetre, analogne instrumente, merilne klešče, napetostne in tokovne vire ter kalibratorje, prebojne aparate in izolacijske testerje, transformatorje in merilnike časa. 

 

OPTIČNE VELIČINE

Merilniki osvetljenosti.

 

MEHANSKE VELIČINE

Merilniki dolžine in merilniki mase.

 

V prizadevanju po doseganju visoke kakovosti laboratorijskih storitev smo v laboratorijih vzpostavili sistem kakovosti po standardu 
SIST EN ISO/IEC 17025, ki zagotavlja neodvisnost in nepristranost laboratorijev ter mednarodno primerljivost rezultatov preskušanja. 

Kontaktirajte nas