Preskušanje

Pri električnih napravah preskušamo:

  • splošno delovanje,
  • električno varnost v skladu z nizkonapetostno direktivo (LVD),
  • elektromagnetno skladnost (EMC),
  • preskušanja v visoko-tokovnem transformatorju,
  • mehanska preskušanja,
  • drugo.

Kontaktirajte nas