Slovenska akreditacija

Organizacija je akreditirana pri Slovenski akreditaciji (SA). S to listino se priznava izpolnjevanje zahtev standarda  SIST EN ISO/IEC 17025 za dejavnosti, ki so opisane v prilogi te listine.

Akreditacijska listina

 

O AKREDITACIJI