Svetujemo

  • pri kalibracijah optičnih in mehanskih meril,
  • pri kalibracijah električnih meril,
  • pri preskušanju električnih naprav,
  • pri rešitvah razvojnih in tehnoloških problemov,
  • pri pripravi izjave o skladnosti,
  • pri pripravi tehnične mape izdelka,
  • pri skladnosti izdelka v skladu z nizkonapetostno direktivo (LVD),
  • pri skladnosti izdelka v skladu z elektromagnetno direktivo (EMC).

Kontaktirajte nas