Preskuse izvajamo na področju

Področje nizkonapetostne skladnosti LVD
•    Pregled dokumentacije in označevanja,
•    pregled kritičnih komponent,
•    simuliranje odpovedi,
•    visokonapetostni in impulzni test,
•    meritve izolacijske upornosti,
•    kratkostični testi do 30 kA, 
•    električne življenske dobe, 
•    mehanske življenske dobe, 
•    segrevanja s tokom, 
•    snemanja s hitro kamero, 
•    klimatska preskušanja z možnostjo el. priklopa, 
•    dielektrična preskušanja, 
•    merjenje uhajavih tokov, 
•    Splošni pregled električne varnosti naprav.

Področje elektromagnetne skladnosti
•    Odpornost (udar strele, naključne motnje, konduktivne motnje, elektrostatična razelektritev),
•    sevanje (sevanje v omrežje),
•    kakovost mreže (simulacija upadov, porastov, THD, Flikerjev, prekinitev v električnem omrežju).

Mehanski preskusi
•    Vibracije,
•    udarno kladivo,
•    preskušanje sponk, priključkov, pritrdilnih vijakov, 
•    preskušanje z žarečo žico (preskus gorljivosti plastike), 
•    preskušanje ohišij na odpornost udarcev.                                                               

Klimatski testi
•    Simulacija temperature in vlage,
•    meritve z IR kamero.

Kontaktirajte nas